Professionele en betrouwbare dienstverlening, dat is waar Bureau Nieuwenburg voor staat!

Tamara Nieuwenburg is in 2019 als zzp-er gestart met Bureau Nieuwenburg. Haar jarenlange ervaring in het vakgebied veiligheid en handhaving bij politie en gemeenten zorgt ervoor dat zij u kan bijstaan in een groot aantal vraagstukken. 

Ervaart u bijvoorbeeld één van onderstaande knelpunten?

 • het is lastig om de snel veranderende maatschappij en daarmee de behoefte van de burger bij te houden 
 • de vraag naar veiligheid en handhaving overstijgt de beschikbare mensen en middelen
 • het lukt onvoldoende om de juiste prioriteitskeuzes te maken en/of uit te voeren
 • samenwerking tussen u en uw netwerkpartners verloopt niet of onvoldoende naar wens en vraagt verbetering
 • het veiligheidsnetwerk wordt steeds groter en diverser, maar daarmee ook complexer 
 • de verandering in uw organisatie gaat niet snel genoeg en/of levert veel weerstand op

Bureau Nieuwenburg kan u hier op verschillende manieren bij helpen. Tamara kan voor u op interimbasis de rol van teammanager/teamleider tijdelijk vervullen, met alle aspecten die hierbij horen. Daarnaast kan zij uw organisatie ook ondersteunen in het veranderproces binnen veiligheid en handhaving. Hierbij valt te denken aan de ontwikkeling van uw handhavingsteam naar integrale en informatiegestuurde handhaving, maar ook de veranderende rol van handhaving in relatie tot de terugtrekkende politie. 

In aanvulling op haar werkervaring is Tamara afgestudeerd als Bachelor Safety & Security (Integrale Veiligheid) en sinds 2019 gecertificeerd KernKwadrant Trainer. Deze methodiek biedt verschillende toepassingsmogelijkheden voor uw organisatie:

 • bij individuele begeleiding
 • bij samenwerkingsproblematiek
 • bij conflicthantering
 • bij functioneringsgesprekken
 • bij cultuurveranderingstrajecten

Kortom, als u een resultaatgerichte professional zoekt die een verbindende rol kan vervullen, die weet om te gaan met de verschillende "talen" en organisatieculturen bij politie, gemeente en overige partners, die politiek-bestuurlijk sensitief is én betrouwbaar en integer dan heeft u deze gevonden bij Bureau Nieuwenburg. 

Vragen of contact?


 • _DSC4308
 • _DSC4332E-mailen
Bellen
Info
LinkedIn