Innovatie

Veranderingen volgen elkaar steeds sneller op binnen het domein Veiligheid en Handhaving. Alleen al de veranderende rol van gemeenten in het veiligheidsdomein is een duidelijk voorbeeld hiervan. Regelmatig komen er  (sociale) media berichten voorbij over criminele ondermijning, integrale handhaving, geweldsmiddelen voor handhavers en de veranderende rol van de politie. Dit maakt dat (overheids-)organisaties de noodzaak ervaren om hierop in te spelen. Deze veranderingen betekenen wel iets voor een organisatie, teams en mensen en vragen om draagvlak. Daarom is het belangrijk om een veranderproces zorgvuldig te doorlopen. Hierbij kan Bureau Nieuwenburg u van dienst zijn.

In een verkennend gesprek onderzoeken we waar uw behoefte ligt. Mogelijk heeft u al een aantal stappen gezet in het veranderproces en is de (minimale) basis al op orde. Het kan ook zo zijn dat u aan het begin staat van het veranderproces. U heeft ongetwijfeld al een idee waar u ongeveer staat en wat voor prioriteit er vanuit uw organisatie aan wordt gegeven, maar het is alleen nog niet gelukt om de volgende stap in het proces te maken. Dit kan diverse oorzaken hebben zoals het ontbreken van kennis en expertise, tijd, budget of draagvlak. Wat de oorzaak ook is, Bureau Nieuwenburg kan hierbij voor u van betekenis zijn en ondersteunen bij de vervolgstappen.

Aan de hand van een stappenplan is het mogelijk om uw specifieke werkproces te veranderen. Bij aanvang van een traject wordt eerst in beeld gebracht wat de huidige situatie binnen uw organisatie, afdeling of team is. Dit is de zogenaamde nulmeting. Op basis van deze meting krijgt u een voorstel voor het vervolgproces waarin beschreven staat welke stappen er nodig zijn en wat de duur van het traject is. De benodigde stappen en tijdsduur verschillen per organisatie en kunnen eventueel gefaseerd worden uitgevoerd. De verandering kan alleen gericht zijn op een intern werkproces, maar gezien de ontwikkelingen binnen veiligheid en handhaving is het zeker ook denkbaar dat u tevens het externe werkproces en samenwerking met externe partners wilt aanpakken. Belangrijke items binnen de hedendaagse wereld van veiligheid en handhaving zijn integraal en informatiegestuurd werken. En de sleutelwoorden hierbij zijn verbinding creëren en inzicht en begrip in elkaars werkwijze krijgen met als einddoel een veilige en tevreden burger. 

Het eindresultaat van het verandertraject is een organisatie die toekomstproof is.                              

Een aantal kenmerken van een toekomstgerichte organisatie: 

  • een integrale en informatiegestuurde werkwijze met de blik naar buiten; 
  • flexibel kunnen inspelen op actualiteiten en veranderende behoefte van burger en maatschappij; 
  • borging van de werkwijze;
  • met als eindresultaat een veilige en leefbare omgeving met tevreden burgers

Wilt u ook toekomstproof worden in het domein veiligheid en handhaving? Neem dan contact met mij op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. We bespreken dan uw wensen en de mogelijkheden voor uw organisatie. 

E-mail via onderstaande link:

 

Telefonisch via onderstaand mobiele nummer:E-mailen
Bellen
Info
LinkedIn