De maatschappij verandert, verandert uw organisatie mee?

De maatschappij verandert. Zo is de leefbaarheid van de woon- en leefomgeving voor steeds meer mensen een belangrijke factor en daarmee ook een bron van ergernis als dit niet in orde is. Voor deze burger doet het er niet toe wie de problemen oplost, als het maar gebeurt. Naast de zichtbare problematiek is er ook sprake van problemen die voor de burger niet direct zichtbaar en voelbaar zijn, maar wel een negatief effect hebben op de maatschappij. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de vermenging tussen de zogenaamde onderwereld en de bovenwereld ofwel ondermijnende criminaliteit. 

Voor de verschillende organisaties in het werkveld veiligheid en handhaving ligt er daarom een belangrijke opdracht om integraal en adequaat met elkaar samen te werken binnen het veiligheidsnetwerk. 

De winst van zo'n samenwerking is onder andere een betere informatiedeling en van daaruit meer informatiegestuurd werken. Hierdoor kan er snel en flexibel worden ingespeeld op de snel veranderende behoefte van burger en maatschappij. 

In de praktijk zijn er al diverse samenwerkingsverbanden ontstaan. Zo hebben de gemeentelijke handhavers en de politie een steeds grotere en gezamenlijke opgave in de openbare ruimte, waarbij veiligheid en leefbaarheid onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Wel lijkt gelijkwaardige samenwerking vanuit ieders expertise en prioriteiten  soms nog een uitdaging te zijn. 

Hierbij kan Bureau Nieuwenburg u helpen!

Als u in een organisatie werkt die verantwoordelijk is voor veiligheid en handhaving dan herkent u vast deze uitdagingen. En u als u advies en ondersteuning zoekt dan biedt Bureau Nieuwenburg daarvoor verschillende mogelijkheden. 

Mogelijkheden

Als u een personele uitdaging heeft kan tijdelijk de rol van teammanager of teamleider worden vervuld. Met interimmanagement blijft uw organisatie tijdens een personele overbruggingsperiode stabiel, waardoor de output naar de burger/klant gewaarborgd blijft. 

Ook is het mogelijk een innovatietraject op te starten, waardoor uw organisatie mee kan ontwikkelen met de vele veranderingen binnen veiligheid en handhaving. Verbinding tussen zowel de interne afdelingen en teams als ook met de verschillende externe samenwerkingspartners staat hierbij centraal. En het uitgangspunt is dat door verbinding dynamiek ontstaat, wat leidt tot beweging en van hieruit is de verandering op gang te brengen. 

Meer weten?

Op de website kunt u via het navigatiemenu meer informatie vinden. Heeft u nog vragen of wilt u de mogelijkheden voor uw organisatie bespreken. Ik maak graag een afspraak met u voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. 

E-mail via onderstaande link:


Telefonisch via onderstaande mobiele nummer:E-mailen
Bellen
Info
LinkedIn